1. <cite id="g3vmq"><ruby id="g3vmq"></ruby></cite>
 2. ?

                            管理機構

      學院辦公室                        發展規劃與質量評估辦公室
      組織人事科/宣傳科                 學院團委
      學生工作部                        就業創業指導中心
      人文學部分團委/學工辦             經濟學部分團委/學工辦 
      管理學部分團委/學工辦             理工學部分團委/學工辦
      后勤與資產管理科                  

                            教學教輔

     
   教務部                            公共課教管部
      實驗室管理中心                    人文學部教務科
      經濟學部教務科                    管理學部教務科
      理工學部教務科               


  ? 三打哈